top of page

SEKRETESSPOLICY

Sekretesspolicy för WIKIVIZ

Senast uppdaterad: 12.08.2023

Vi på Wikiviz värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar den information du tillhandahåller oss via vår hemsida och våra tjänster.

Insamlad information

Vi kan samla in personlig information, såsom namn, kontaktinformation och andra uppgifter, när du frivilligt tillhandahåller sådan information till oss. Vi kan även samla in teknisk information som din IP-adress, webbläsartyp, och hur du interagerar med vår hemsida.

Användning av information

Den information vi samlar in kan användas för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster och din upplevelse på vår hemsida.

  • Kontakta dig med relevant information, nyheter eller marknadsföring relaterad till våra tjänster.

  • Analysera användningen av vår hemsida och förbättra dess funktionalitet och innehåll.

Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt medgivande, utom i följande fall:

  • När det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och intressen.

  • I samband med samarbete med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.

Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller förlust.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Vi ansvarar inte för deras innehåll eller sekretesspraxis. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till den personliga information vi har om dig och att korrigera eventuella felaktigheter. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och be om att vi tar bort dina personuppgifter från våra register.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller begäranden gällande denna sekretesspolicy, kontakta oss på info[at]wikiconsult.fi.

bottom of page